سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیامک خادمی – گروه فیزیک دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله تبدیلات پیمانه ای در فضای فاز مورد بررسی قرار می گیرند . تبدیلات پیمانه ای به سه نوع تقسیم می شوند . در تبدیلات نوع اول توابع پیمانه ای کمیاتی ثابت هستند در حالیکه در نوع دوم این توابع تابعی از مختصات و زمان است . تبدیلات پیمانه ای نوع سوم برحسب توابع موج بیان می شوند . در این مقاله رابطه بین توابع پیمانه ای در نمایش های پیکربندی، تکانه و فضای فاز بدست می آید . نشان داده می شود یکی از نتایج مهم تقارن پیمانه ای نوع اول در فضای فاز کوانش بار الکتریکی است .