مقاله تبیین زمینه ها و مولفه های جغرافیایی- فرهنگی ظهور و فراگیری مذهب تشیع در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: تبیین زمینه ها و مولفه های جغرافیایی- فرهنگی ظهور و فراگیری مذهب تشیع در ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافیا
مقاله مذهب
مقاله فرهنگ
مقاله تشیع
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: واثق محمود
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فرایی بنت الهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی زمینه ها و مولفه های جغرافیایی- فرهنگی که در ایجاد، ثبات و گسترش حکومت ها نقش آفرینی می کنند همواره مورد علاقه و توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه هر ملت بر اساس جغرافیای فرهنگی ویژه خود، تفکر، مذهب، جهان بینی و ایدئولوژی خویش را تعریف و پی گیری می نماید، مطالعه این تفاوتهای مکانی در مناطق و کشورهای مختلف دارای اهمیت است. در این پژوهش، مولفه های فرهنگی مهمی نظیر تاثیر امامان و امامزادگان، علما و خاندان های مذهبی؛ تاثیرات متقابل جغرافیای انسانی و طبیعی مکان های با هویت شیعی و یا ایرانی بر روی یکدیگر؛ استحکامات طبیعی و فاصله های فیزیکی فضاها و همین طور تاثیر جغرافیایی- سیاسی دولت های شیعی مورد مطالعه قرار گرفته و نقش جغرافیا و فرهنگ حاصل از آن در رسمی شدن مذهب شیعه در ایران تبیین می شود.
این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. منابع اطلاعاتی این تحقیق را مدارک مکتوب (کتب، مجلات تخصصی، مقالات، مطالب موجود در فضای مجازی) و مصاحبه با کارشناسان تشکیل داده اند. با مطالعه بر روی جغرافیای طبیعی و فرهنگی ایران، جغرافیای تاریخی- سیاسی ایران و جریانات فکری- فرهنگی، این نتیجه به دست می آید که زمینه ها و مولفه های جغرافیایی- فرهنگی سرزمین ایران نقش مستقیمی در ظهور و فراگیری مذهب تشیع در این سرزمین ایفا کرده اند.