سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید عموزادخلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه
علیرضا حبیبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فائزه عموزادخلیلی –

چکیده:

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود و به سنت سال های گذشته هدفی اقتصادی برای سال ۹۱ انتخاب وبرای دومین سال پیاپی بر تقویت ویژه اقتصاد کشور تاکید کردند. توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهایرانی هدفی است که علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، سیاست کلی در برخورد با تحریم ها و بی اثر کردن آن بر اقتصاد کشور را مشخص می کند. نامگذاری سال ۹۱ به نام تولید ملی این فرصت را در اختیار دولت و سایر قواقرار داده که گام های موثر و عملی برای رفع موانع حمایت از تولید ملی بردارند ولی این نامگذاری در واقع یک نشانه گذاری و سیاستگذاری است که با توجه به شرایط کنونی کشور، نشان دهنده اهمیت مبحث تولید وصیانت از سرمایه های داخلی در راستای رشد و توسعه کشور است؛ اما ضرورت تهیه و تدوین راهبردهای بلند مدت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در برنامه ریزی اقتصادینقشه راه در حوزه های نظری ,عملی منطبق بر اهداف اقتصادی در دههپیشرفت و عدالت و توجه و حمایت مضاعف به تولید داخلی به منظور دستیابی به برنامه های کلان اقتصادی در چشم انداز ۲۰ ساله و ضرورت استمرار و توجه به اجرای مؤثر اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن مدیریت آن به بخش خصوصی، مستلزم ملزوماتی است که نیازمند توجه جدیدولتیان به عنوان مجریان اقتصاد کلان کشور و نیز قوه مقننه به عنوان سیاستگذار و قوه قضاییه به عنوان ضابط نظام در عرصه حمایت از فعالیت های سالم اقتصادی است. در این مقاله به مبانی نظری و عملیاتی ، الزامات وبایسته های تولید ملی و سهم نیروی انسانی در آن می پردازیم و اهمیت استراتژیک استقلال اقتصادی وجایگاه تولید ملی در اقتصاد مقاوتی را بررسی نموده و ضمن شناسایی و تبیین موانع و چالش های فراروی تحقق تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، راه کارها و پیشنهادهای عملیاتی و کاربردی نیز ارائه می شود