سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا صارمی – استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
مرجان گودرزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، باشگاه پژوهشگران جوان، بروجرد، ایران

چکیده:

به نظرمیرسد برای حل بحرانهای معاصر در زمینه مسکن مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها از طریق توجه به ارزشها و ویژگیهای معماری اسلامی امکانپذیر میباشد، لذا توجه به معماری اسلامی به عنوان الگویی مناسب برای دستیابی به طرحهای پایدار ضروری بهنظرمیرسد، دراین تحقیق نویسندگان سعی دارند با توجه به آموزههای دین اسلام به صورت مختصر و مفید به تحلیل و بررسی معیارهای مسکن اسلامی در جهت دستیابی به اصول شناخت مسکن از منظر قرآن کریم بپردازند. روش جمعآوری اطلاعات از نوع کتابخانهای با مطالعه اسناد سخت و نرم و تحقیقات میدانی بوده وگسترده مطالعاتی این تحقیق با تکیه بر متن قرآن کریم و مدارک و اسناد پژوهشی مرتبط با این مفهوم است که بعد از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مطالب تحلیل شده و در آخر اصولی از اندیشه های دینی و فرهنگی در معماری مسکن حصول شده که بطور مستقیم بر شیوه زندگی مردم اثرگذار بوده و علاوه بر داشتن زیبایی بصری، با فرهنگ ایرانی- اسلامی نیز همخوان میباشند