سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا عسکری کهن – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان – ایران،
سیاوش رشیدی شریف آباد – دکتری، معماری، استاد یار،عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهر بابک- ایران،

چکیده:

زیبایی معماری ایرانی یکی از عواملی است که باعث ماندگاری آن در جهان هنر شده است.شناخت بنیان های چنین زیبایی هایی ارزیابی از معماری را هموار کرده و برای این ارزیابی ، معیار های مناسبی به دست می دهد .درک زیبایی معماری ایران برای همگان مقدور است ، چرا که معماری ایران هنری کاربردی بوده و استفاده روزمره از آن ، این هنر را با زندگی مردم عجین ساخته است .بنابراین روح و اندیشه زیبایی دوست ایرانی ، توان دریافت چرایی زیبایی معماری ایران را دارد و با این قابلیت بر ارزش های ماندگار این هنر خواهد افزود. شناخت و به کارگیری عوامل تاثیر گذار بر زیبایی معماری ایرانی ، به جاودانگی آن کمک خواهد کرد . از این رو لازم است مجموعه عناصر و عواملی را که باعث زیبایی معماری ایران می شود ، شناخت و بر حسب اولویت ، طبقه بندی ، تعریف و معرفی کرد . هدف از این مقاله ، شناخت عوامل تعیین کننده زیبایی در معماری ایران و ارتباط عوامل مذکور با ارزش های فرهنگی و هنری جامعه در جهت ارتقاء استقبال مردم از معماری ایران بر مبنای زیبایی های آن است . در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحلیلی ، توصیفی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سوال پاسخ داده شود که آیا معماری ایران مبانی زیبایی شناسی دارد و این مبانی چگونه تبیین و تعریف می شود . در نتیجه گیری ضمن صحه گذاشتن بر این سوال در می یابیم که زیبایی معماری ایران قابل تقسیم بندی به زیبایی های ظاهری (نمادین) و باطنی(هویتی) است که در حوزه ظاهری به عواملی مانند نور و رنگ و در حوزه باطنی به عواملی مانند مذهب و فرهنگ تقسیم می شود