سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فتح اله داوری دهکردی –
حمید بقایی –
مسلم سروستانی –
ابراهیم پروین –

چکیده:

ورود بخش خصوص در عرصه فعالیت های اجرایی و بهره برداری در زمینه طرح های منابع آب، فرصتی مغتنم برای شکوفایی بخش کشاورزی و رونق اقتصادی مناطق محل اجرای این پروژه هاست . شبکه آبیاری تحت فشارقلعه مدرسه دراستان خوزستان و درجنوب شهرستان بهبهان به مساحت 027 هکتار درساحل راست رودخانه خیرآباد واقع گردیده است. براساس مطالعات صورت گرفته توسط مهندسین مشاور ، بدلیل اختلاف ارتفاع سطحآب رودخانه خیرآباد تا سطح اراضی از ایستگاه پمپاژ جهت انتقال آب استفاده گردید. همچنین با توجه به شرایط توپوگرافی، بافت خاک وسایر پارامترهای مورد نیاز جهت انتخاب نوع آبیاری اراضی مذکور، روش آبیاری بارانی وقطره ای به عنوان گزینه های برتر انتخاب گردید. با توجه به اینکه هزینه اجرایی شبکه های آبیاری به خصوصآبیاری تحت فشار بسیار بالا می باشد و بدون جلب مشارکت کشاورزان اجرای طرح ها به کندی صورت می گیرداقدام به تشکیل تعاونی کشاورزی متشکل از بهره برداران در منطقه گردید تا با استفاده از ساز و کار بند ط ماده70 قانون برنامه چهارم توسعه، تعاونی های ایجاد شده عهده دار کار گردند. از آنجایی که انتقال ایده ها و روش های نو به کشاورزان، بسیار مشکل و زمان بر می باشد لذا جهت جلب مشارکت مردم ناگزیر به بازنگری درالگویکشت و شیوه آبیاری گردید و این امر با استقبال کشاورزان صورت گرفت و باعث افزایش مشارکت مردم گردید. طبیعی است در درازمدت، شرکت های تعاونی با واگذاری فعالیت خود در شبکه های فرعی به تشکل های مردمی متشکل از بهره برداران، با ارتقاء دانش کاری خود آمادگی لازم برای مدیریت پایدار شبکه های اصلی وتاسیسات تامین آب را خواهند یافت و دولت نیز به هدف خود درخصوصی سازی صنعت آب به وسیله انتقال مدیریت آبیارینائل گردیده و زمینه تحقق اهداف مورد انتظار برنامه های توسعه در قالب سند چشم انداز توسعه فراهم می گردد