سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه فرامرزی رزینی – دانشجوی دکترای فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه ، ایران
سیدمهدی صالحی – استادیار فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده:

امنیت در شالوده بندی حیات آدمیف نقش اساسی داشته و با تمام حوزه های زندگی سروکار دارد، تار و پود هستی با آن درهم تنیده شده است. علی رغم تاریخچه اندک مطالعات حوزه امنیت، امنیت به عنوان یک مسئله اجتماعی قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد. بی شک امنیت اجتماعی از نیازهای اساسی جوامع بشری است. نظام جامعه بدان قوام یافته، در سایه آن مصالح عمومی تأمین شده و تعالی و کمال انسان ها میسر می گردد. امنیت اجتماعی اساس توسعه و نویدبخش پویایی و تعامل بوده، موجبات ثبات و پایداری ساختارهای اجتماعی را فراهم می آورد. اسلام، مکتبی اجتماعی است، بخش قابل توجهی از آموزه های آن با نگاه به قرار گرفتن فرد در اجتماعی تشریع شده است. بهشت کامل انسانی جایی است که انسان در آن از آرامش برخوردار باشد. این نوشتار بر آن است با رویکردی توصیفی – تحلیلی نقش «امنیت اجتماعی» را در منابع دینی و قانون اساسی به عنوان منشور ملی مورد بررسی قرار دهد.