سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمشید میرزایی – کارشناس ارشد جامعهشناسی

چکیده:

نوشتارحاضر حاصل یک کارپژوهشی درحوزه جامعه شناسی است علم جامعه شناسی به دین به عنوان پدیده ای اجتماعی که سروکارش با ادمیان و اجتماع است می نگرد دراین مقاله ابتدا برخی اصطلاحات خاص تعریف شده و سپس چارچوب نظری کار را که مبتنی بریکی ازجدیدترین نظریات حوزه جامعه شناسی است یعنی تئوری سرمایه اجتماعی مطرح شده است سرمایه اجتماعی مجموعه ای ازهنجارها یا ارزش های غیررسمی و مثبت است که اعضای یک اجتماع درآن سهیم باشند اساسا این هنجارها باید دربرگیرنده عناصری ازقبیل صداقت وفای به عهد اعتماد متقابل و … باشد مادراین نوشتار به دنبال آن هستیم که آیا بین شرکت دانشجویان درمساجد و نماز جماعت با میزان سرمایه اجتماعی آنها رابطه وجود دارد؟ و آیا شرکت دانشجویان درنماز جماعت موجب افزایش سرمایه اجتماعی آنها میشود ؟