سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شمس اله مرادنیا –

چکیده:

اندیشه های گهربار و تابناک حضرت امام بزرگ جهادگر عصر ما در زمینه فرهنگ و روحیه جهادی بستر اصلی را برای بازشناسی ارزشها و جهت گیریهای مبنایی برای نیل به توفیقات مضاعف و فزاینده جهاد کشاورزی است لذا شناخت ابعاد و زوایای گوناگون روحیه جهادی از منظر و نگاه بانی آن همیشه و د رهمه حال ضرورتی انکار ناپذیر است بدین خاطر مادر مقاله حاضر با نگاهی اجمالی در گستره افکار آن اما م عزیز به تشریح فرهنگ جهادی بعنوان راهی نوین و جهت گیری ها و بایدهای ان این فرهنگ پرداخته ایم. البته پرداختن به مقوله فرهنگ و روحیه جهادی خود مستلزم تحقیقات کاربری گسترده ای است که می بایست دراین خصوص کتابها نوشته و ابعاد و زوایای آن را و بلکه چگونگی استمرار آن را از نو کاوش نمود. اما ما در این مقاله صرفا به نکاتی چند از عناصر کلی پرداخته ایم که درواقع شاکله اصلی و وجود فرهنگ جهادی است باشد تا همیشه استمرار داشته باشد.