سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع اب
صدیقه انوری تفتی – دانشجوی دکترای سازه های ابی
علی باقری – استادیار گروه منابع آب دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه بحران آب کشورهای جهان را وادار ساخته است تا دیدگاههای خود را در زمینه مدیریت منابع آب به سمت مدیریت بهم پیوسته منابع آب IWRM و بکارگیری آن برای مدیریت حوضه ابریز تغییر دهند از انجایی که IWRM یک فرایند سیستمیک است دراین مقاله سعی برانست که با استفاده از رویکرد پویایی سیستم ها، الگوهای رفتاری حاکم برسیستم منابع آ ب شناسایی گردد . در این راستا ابتدا مولفه های مهم IWRM در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست شناسایی می گردند. سپس با استفاده از مفهوم پویایی سیستم ها و حلقه های علت و معلولی عملکرد پویای این مولفه ها در قالب الگوهای رفتاری تشریح می گردد نتایج تحقیق نشان داد که در بخش اجتماعی، الگوی رفتاری محدودیت رشد از تعامل عوامل تقویتی مشارکت مردمی، اموزش و اطلاع رسانی و عوامل تعادلی مانند ضعف ساختاری نهادی و مدیریتی به وجود می اید.