سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید خرم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سوادکوه

چکیده:

دوران سلجوقی با ادامه و تکامل تزیینات سامانی و آل بویه و رسوم وارداتی ترک ها و تلفیق چند سبک کاری درمعماری، آجرکاری(حاصل کلام) را به اوج خود رسانده و آثار ارزشمندی را خلق کردند، که در تحقیق حاضر برسی ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم در تزیینات برج شبلی مورد نظر است. در ابتدا بصورت کلی هنر سلجوقی و تزیینات و مفاهیم و ارزش های ساختار زیبا شناختی طرح و نقوش تزیینی و کاربردی مورد برسی قرار گرفته و از نظر فلسفی و نمادین نیز اشاراتی شده، سپس به هندسه و علم استخراج نتایج منطقی دستگاههای اصول موضوعه مورد استفاده در تزیینات دربناهای برجی دوران اسلامی(برج شبلی) پرداخته شده. و درنهایت با بیان روابط میان تزیینات و معماری برج در غالب رویکرد های تاثیرگذار معنوی و وحدت گرایی مورد برسی وتحلیل قرار گرفته و نتیجه حاصله بدین شرح است که تمامی نقوش و تزیینات، جانمایی بنا در سایت پلان، و نوع معماری خاص بنا نمایانگر وحدت گرایی کائنات و جهان باقی و مفاهیم عالم معناست، که در نمایه های هندسی و انتزاعی جلوه گر قداست ایزدی و فلسفه معنا گرایی با محوریت، دار فانی، با میل به جاودانگی و توجه به فطرت پاک آدمی است. روش به کار رفته در این تحقیق در غالب بررسی تاریخی،ارزشیابی و گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.