سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدسجاد رحمت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

حالت بلورین و طرح منظم هندسی فضاها درخانه سنتی و ساختارهندسی این واحدها برگرد حیاط براساس ملاحظات محیطی و رعایت عرصه های عمومی تا خصوصی است که کل خانه را می سازد اهمیت حیاط درمعماری خانه های ایرانی به گونه ای است که سازماندهی فضایی عرصه ها را تحت تاثیر قرار داده بعلاوه درتامل مسالمت امیز با بستر خود حداقل تصرف را درمحیط اعمال نموده است این فضای باز فضایی ازپیش تعریف شده است که غالبا با هندسه منظمی نضج یافته و دارای حدود و ثغور مشخص است روند شکل گیری حیاط درخانه های شهرهای مرکزی ایران گذارپیچیده و منبعث از مولفه های بسیاری بودها ست آیا حفظ امنیت و نیز محرمیت و مسائل اجتماعی فرم حیاط هارا تغییر داده یا آب وهوا و عوامل محیطی شکل گیری آن را تحت تاثیر قرار داده است؟ این پژوهش با جستاری درنحوه پیدایش و شکل گیری حیاط به گونه شناسی حیاط درخانه های ایرانی می پردازد.