سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد مشایخ – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

چکیده:

رشد و گسترش جووامع و به تبع آن افزایش چشمگیر روابط فی مابین د رجامعه ، ضرورت تدوین قوانینی از پیش تعیین شده البته با لحاظ تفاوت های مذهبی، فرهنگی ، اجتماعی، عرفی و … کشورهای مختلف رابیش از پیش نمایان نمود . در این میان مکتب فقه اهل بیت (ع) به جهت اهمیتی که از توجه بدان در زمان حضور معصوم (ع) احساس می شد و نیز به دلیل تتبع علما و فقها بزرگ امامیه در زمان غیبت به شکل قابل توجهی پیشرفت نمود آموزه های فوق به سوالات مبهمی د ررابطه با تکالیف مکلفین پاسخ گفت که تا آن زمان عمدتا مسکوت مانده بود و یا به دلیل عدم دستیابی به حجت شرعی در مکاتب فقهی سایر فرق اسلامی به شکل مبهمی بدان پرسش ها نگریسته میشد . توسل به موازین و اموزه های فقهی امامیه به جه تغنایی که در پرتو انفتاح باب اجتهاد بدست اورده بودند. بابی جدید در برابر پژوهشگران این عرصه گشود .