سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو صدری – دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
اردشیر خزایی – دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

یکی از جوانب مهم نانو بیوتکنولوژی توسعه پ روتکل های ساده و معتبر بـرای تثبیت آنزیم می باشد . ثابت شده است که نانو ذرات نقره می توانند به آنـزیم هـا متصل شوند، اما استفاده مجدد از آדֵا امکان پذ یر نمی باشد . در ایـن مقالـه، نـشان خواهیم داد که استفاده از پلیمر پلی اورتان پوشش داده شده با نـانو ذرات نقـره امکان تثبیت آنزیم برروی این نانو ذرات و استفاده مجدد از آדֵا را برای ما امکان پذیر می سازد