سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه نفر – دامغان م دانشگاه دانشگاه دامغان دانشکده علوم گروه شیمی
غلامحسین گریوانی – دامغان م سعدی دانشگاه دامغان دانشکده علوم گروه شیمی

چکیده:

ابتدا نانولوله کربنی را که دارای عامل اسیدی می باشد استری نموده در مرحله بعد بستر نانولوله کربنی حاصل را با اتیلن دی امین واکنش داده شد تا کمپلکس بازشیف مربوطه برروی بستر نانولوله کربنی قرار گیرد سپس کمپلکس بازشیف حاصل را با MoO2(acac)2 رفلاکس نموده و فلز Mo را برروی بستر نانولوله تثبیت می کنیم کاتالیست حاصل توسط FT-IR ، انالیز عنصری، UV,SEM حالت جامد مورد شناسایی قرارگرفت در ادامه ی این تحقیق فعالیت کاتالیزوری کاتالیزور ناهمگن سنتز شده در واکنش اپوکسایش سیکلوالکن ها مورد بررسی قرارگرفت.