سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم سروستانی – کارشناس کشاورزی، کارشناس مدیریت طرح های مشارکتی مردمی سازمان آب و برق
علی اسدی – کارشناس کشاورزی، کارشناس مسئول مدیریت طرح های مشارکتی مردمی سازمان آ

چکیده:

استان خوزستان با وسعت ۴/۳ میلیون هکتار اراضی کشاورزی و دارا بودن پنج رودخانه دائمی کارون، دز، کرخه، هندیجان و بیش از یک سوم آب های سطحی کشور می تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی کشور ایفا نماید. اجرای پروژه های آبیاری و زهکشی به منظور ایجاد توسعه پایدار با استفاده از الگوی مشارکت بهره برداران از تجارب موفق سازمان آب و برق خوزستان بوده که در برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور توسعه طرح های آبیاری و زهکشی با این ساز و کار، بر اساس تبصره ۲۶ قانون بودجه عمومی کشور در سال ۷۲ و تبصره ۷۶ و ماده ۱۰۶ قانون برنامه های دوم و سوم توسعه و متعاقب با آن بند ط ماده ۱۷ در برنامه چهارم، جلب مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری و زهکشی توسط سازمان آب و برق خوزستان، مورد توجه ویژه قرار گرفت. اساس کار بر بهره گیری از مشارکت بهره برداران در برنامه ریزی، تأمین منابع مالی و مدیریت شبکه ها می باشد. در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، انتقال مدیریت آبیاری از دستاوردهای مهم مشارکت مردم در پروژه های آبیاری و زهکشی می باشد که در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح های آبیاری و زهکشی گام بزرگی در جهت استفاده بهینه و پایدار از منابع آب کشور می باشد. این امر در صورتی که با مشارکت بهره برداران صورت گیرد، می تواند علاوه بر کاهش بار مالی دولت، تصدی گری دولت در بخش آب را کاهش داده و به مرور زمان مدیریت حفظ ، نگهداری و بهره برداری از منابع آب را به خود مردم واگذار نماید.