سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد رضوی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

روش جدید، بر شنیدن و یادگرفتن از کشاورزان و خبره شناسی کشاورزان تاکید میکند. در این مرحله، محقق باید درروستای مورد نظرساکن شود و با ارتباط عمقی ودوستانه با خبرگان، اطلاعات لازم را در مراحل مختلف فنی ،اقتصادی واجتماعی کشت را به دست آورد و با مقایسه با اطلاعات کشا ورزان، دانش جدید نهایی شود. دراین مرحله با تحریک ذهن کشاورزان وخبرگان به یک مشارکت تنگاتنگ تحقیقاتی ،عملی وعمقی رسیده و اطلاعات بدست آمده مبنای طراحی دانش جدید خوا هد شد.دانش جدید باید با شناسایی فرایند جدید منتقل و تجاری سازی گردد. در بررسی فرایند تجاری سازی، دانش تولید شده به محصولاتی تبدیل می شود که قابل عرضه و فروش در بازار را دارد. بر این اساس پروسه و فرایند تجاری سازی یافته های تحقیقاتی برمبنای تولید ایده و فکر و ارزیابی آن، تولید کالاهای آزمایشی، بر آورد اعتبار و برنامه ریزی اجرایی انجام و زمینه توسعه ایجاد میگردد.