سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان آزادفارسانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
طاهر نیکنام – دانشگاه صنعتی شیراز
مجید نیری پور – دانشگاه صنعتی شیراز
حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در شبکه های توزیع، آرایش شبکه به منظور کاهش تلفات، افزایش قابلییت اطمینان شبکه و بهبود کیفیت توان شبکه و… تجدید می شود. منظور از تجدید آرایش بستن و باز کردن کلیدها در سیستم توزیع قدرت برای تغییر در توپولوژی شبکه و به دنبال آن تغییر جهت سیلان توان است. همچنین هدف اصلی و اولیه برای تجدید آرایش را می توان کاهش تلفات در شبکه های توزیع و جلوگیری از اضافه بار شدن شبکه به شکلی است که شبکه همچنان شعاعی باقی بماند. امروزه مسائلی همچون آلودگی محیط زیست، پیشرفت تکنولوژی، ریسک بالای خرید انرژی در بازارهای انرژی و . . . باعث شده که استفاده از تولیدات پراکنده که بیشتر به شبکه های توزیع متصل می شوند، بیشتر مورد توجه مصرف کنندگان قرار گیرد. عملکرد تولیدات پراکنده می تواند تأثیر زیادی برروی مسئله ی تجدیدآرایش داشته باشد. از اینرو در این مقاله مسئله ی تجدیدآرایش با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده بررسی شده است. هدف اصلی از تجدید آرایش در این مقاله مینیمم کردن تلفات شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی قورباغهSFLA) است. در انتهای مقاله اهمییت مسئله ی تجدیدآرایش را با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده، با اعمال الگوریتمSFLA بر روی یک شبکه ی توزیع نشان داده ایم