سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالامیر یاقوتی – دانشگاه تربیت مدرس شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو

چکیده:

در شبکه های توزیع ، انرژی از منبع به صورت شعاعی به نقاط بار انتقال می یابد . اگر عیبی در شبکه بوجود آید، قسمت معیوب سریعاً از شبکه جدا می شود ; بر اثر جدا شدن قسمت معیوب امکان انتقال انرژی به بعضی از نقاط بار از دست می رود . تغییر مناسب ساختار شبکه به طوریکه انرژی بطور مطمئن و با کیفیت مناسب به حداکثر مصرف کنندگان در این زمان ارسال گردد از اعمالهم بهره برداری در شبکه های توزیع می باشد، به این عملیات مانور ۱ گفته می شود . در این مقاله بااستفاده از روشهای هوشمند، استفاده از تئوری اطلاعات فازی و مدل سازی شبکه ، روشی مناسب به منظور انجام مکانیزه مانور ارائه گردیده است . در این روش سعی شده است با در نظر گرفتن محدودیتهای بار و شبکه وبا حداقل کلیدزنی بیشترین نقاط بار با حفظ امنیت در تداوم انرژی رسانی تغذیه گردد . نتایج روش پیشنهادی برای بازیابی بار در یک شبکه نمونه در انتهای مقاله آمده است .