سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر عبداللهی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاوه اعظمی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا افاضاتی – بخش مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بروز مشکل افزایش جمعیت و کمبود ظرفیت منابع طبیعی در فراهم آوردن برق مورد نیاز یک منطقه، سیاستگذاران آن منطقه را به این فکر واداشت که با ارائه راه حلی تلفات و مشکلات ناشی از آن را به حداقل برسانند. ازجمله سیاست های مطرح شده در این زمینه مسئله تجدید ساختار است. با توجه به اینکه تجدید ساختار امری پر هزینه است و سرمایه گذاری خصوصی هم بدون ایجاد محیط رقابتی سالم صورت نمی گیرد، پی گیری این روند امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا بایدملزومات اولیه را که به انها خواهیم پرداخت. فراهم نمود و بعد (با توجه به تدریجی بودن روند تجدید ساختار) به سراغ مراحل دیگر رفت. در این هنگام است که می توان همراه با شکل گیری نهادها و وورد رقبا به عرصه صنعت برق به انجام اصلاحات پرداخت. در مقاله حاضر ضمن بررسی اجمالی ساختار سنتی به مفاهیم اولیه و ثانویه ساختار جدید صنعت برق پردتخته ایم. سپس روند انجام شده برای ایجاد محیط رقابتی در کشورهای اسکاندیناوی و انگلستان رامورد مطالعه قرار داده ایم و در پالان از فرایند حرکت این ساختار در ایران در حد گنجایش این مقاله سخن به میان آمده است.