سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیومرث رحمانی – شرکت مدیریت تولید برق نکا
سیف الله علی اصغری – شرکت مدیریت تولید برق نکا
جواد روحی – دانشگاه مازندران

چکیده:

ترانسفورماتورهای قدرت نیروگاه نکا به دلیل ضعف طراحی و ساخت، در اثر عوامل مخرب شبکه دچار آسیب شد و در نیمه عمر مفید، کویل های LV آن شدیداً صدمه دید . پس از تعویض کویلهای صدمه دیده، در مورد مونیتورینگ دائم این ترانسفورماتورها مطالعه و تمهیداتی فراهم گردید .
سیستم اندازه گیری و نشان دهنده گازهای محلول در ترانسفورماتورها به صورت دائم و از جمله، اندازه گیری گاز هیدروژن در دو دهه اخیر در جهان مرسوم گردیده است . نصب این سیستم بر روی ترانسفورماتورهای اصلی ۴ * ۵۲۰ MVAواحدهای بخاری نیروگاه نکا برای اولین بار در کشور از مدتی پیش مورد تجربه قرار گرفت .اندازه گیری گاز هیدروژن توسط دستگاهHydran انجام می شود و تغییرات ناگهانی (Trend)