سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسینعلی متولی – کارشناس ارشد آموزش و ترویج کشاورزی
احمد رضوانفر – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

منابع طبیعی تجدید شونده در ابعاد مختلف زندگی بشری نقش بسزایی ایفا می نماید در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در اثر رشد فزاینده جمعیت و عدم آگاهی کافی مردم سطح منابع طبیعی به شدت کاهش یافته است به هر حال این روند تخریب در کشور ما نگران کننده است لذا استفاده از توان و مشارکت مردم با توجه به گستردگی فعالیت ها و لزوم نظارت در پی گیری طرح ها و پایدار نمودن فعالیت های حفظ احیا و توسعه منابع طبیعی الزامی است این پروژه که نمونه ای از یک کار مشارکتی تلقی می شود دخالت دادن تمام ذینفعان جوامع محلی را به معنای واقعی در فرایند پروژه برای حفاظت پایدار از عرصه های منابع طبیعی تجدید شونده مدنظر داشت. براساس روش شناسی تحقیق که مبتنی بر استفاده از رهیافت مطالعات کیفی بود ابتدا ضمن بازدیدهای میدانی و بررسی اولیه با کارشناسان مربوطه و نیز نشست با مسئولین منطقه ای با روستاهای مورد نظر وارد و در مرحله اول توجیه پروژه معرفی تیم پروژه اهداف به مرحله اجرا گذاشته و دستاوردهای مورد انتظار تشریح گردید. در مرحله دوم اطلاعات پایه و ترسیم نقشه های روستا انجام و سپس ضمن اعتمادسازی و مشارکت جوامع محلی درکار گروهی مراحل نیاز سنجی تحلیل مشکلات ارائه راهکار و تبدیل هریک از آن راه کارها به طرح های کاربردی انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که مردم محروم می توانند و باید بتوانند از تحلیل واقعیتهای خود به توانمندی برسند و بتوانندد ر این فراگرد مداوم تحلیل واقعیت هاه هرچه بیشتر کنترل سرنوشت زندگی خود را در دست بگیرند