سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا سعیدی نژاد –

چکیده:

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در تاریخ 27/12/70 تحت شماره 89244 در اداره ثبت شرکت ها به شماره 5240 به ثبت رسید و مسئولیت توزیع نیروی برق را در محدوده 20 شهرستان به عهده دارد محدوده تحت پوشش این شرکت را عرصه ی به مساحت حدود 103000 کیلومتر مربعبا جمعیتی معادل 3 میلیون نفر که در قالب تعداد 20 شهرستان و 48 شهر اسکان دارند تشکیل میدهد اخرین اساسنامه شرکت در اجرای قانون استقلال شرکت توزیع نیروی برق در استا ن ها مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره توسط وزیر محترم نیرو در تاریخ 17/3/85 تصویب و به موجب روزنامه رسمی شماره 18260 مورخ 16/8/86 ثبت و اگهی شده است . موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت است از خرید و فروش انرژی و فروش انشعاب برق، توسعه ، بهینه سازی بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق .