سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

علی اصغر طرلانی – مسئول آموزش سالن رنگ تندر
افشین عاشوری – رئیس کل مهندسی رنگ تندر

چکیده:

مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به منظور بهبود عملکردآنها صورت گرفت که جوایز ملی کیفیت و مدلهای سرامدی کسب و کار دمینگ ، بالدریج و EFQM حاصل این مطالعات و تحقیقات است اگرچه مدل های دمینگ بالدریج و EFQM معروفترین مدلهای سرامدی کسب و کار هستند ولی مدلهای ترکیبی خاص دیگری در کشورهای دیگر توسعه داده شده که از مدلهای یاد شده الهام گرفته است در این راستا با وجود مباحث و انتشارات متعدد در زمینه مدیریت دانش بسیاری از مدیران سازمان ها از معنا و مفهوم مدیریت دانش نحوه پیاده سازی و مزایای آن بی اطلاع هستند زیرا مدیریت دانش در هر سازمان منحصر به فرد است و به عنوان راهکاری مشترک بین سازمان ها مطرح نیست حتی اگر سازمان ها دارای محصول خدمات و یا اندازه یکسان باشند. هدف اصلی مدیریت دانش شناسایی نیازها و دارایی های دانش استراتژیک و کمک به ایجاد سازمان یادگیرنده است که برای مقابله با تغییرات و تحولات بازار ایجا شده اند.