سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

س نیک قلب اکبر پور – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمودرضا معینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

آسمان خراشهای اولیه به اثرات پیچیده نیروی جانبی ایجاد شده بوسیله باد به دلیل وزن بسیارسنگین شان اسیب پذیر نبودند چرا که دیوارهای باربر ازمصالح بنایی باعرض و قطرطویل ساخته شده بودند و باد قادر نبود برنیروی نیرجاذبه غلبه کند لنگرهای واژگونی اما ازسال ۱۹۵۰ به بعد که اسمان خراشهای بادیوار شیشه ای و با فضای باز داخلی بهینه و سازه های فولادی سبک ساخته شدند به دلیل وزن کمشان درمقابل باد واکنشهای شدیدتری نشان دادند درعصر جدیدتر این ساختمان ها برای کاهش وزن مرده ساختمان و ایجادفضای بزرگتر و انعطاف پذیرتر ازتیرهای بادهانه هیا طویل جداکننده های داخلی غیرحمال متحرک و دیوارهای پیرامونی بدون توان حمل بار و استفاده کردند که همه این ابداعات ازصلبیت کلی سازه و وزن آن می کاهد بگونه ای که اکنون سختی جانبی یک ساختمان ممکن است تعیین کننده ازمقاومت آن باشد لذا تغییر شکلهای ساختمانهای بلند کنونی درمقابل نیروهای باد دیگر یک مسئله تعیین کننده به حساب می آید عمل باد برروی ساختمان یک عمل دینامیکی است و بستگی به عوامل مختلف محیطی ازقبیل ناهمواری و شکل زمین اطراف ساختمان شکل کلی ساختمان باریکی و ترکیب نمای سازه ی موردنظر و همچنین نحوه ی قرارگرفتن ساختمانهای مجاور دارد