سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عظیم محمودی – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،رفسنجان
رضا فرهی مقدم – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،رفسنجان
محمد خان زاده – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،رفسنجان
حسن رنجبر عسکری – گروه فیزیک دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان،رفسنجان

چکیده:

در این مقاله، مدل بندی کوپلرMMI فوق کوتاه 10>میکرومتر ) با به کارگیری مدل گاوسی ارائه شده است . در این مدل، ویژه مدهای گاوسی ناحیه چندمدی با استفاده ازئئوری مدهای گاوسی تعیین شده اند . براساس انتشار مد گاوسی و با استفاده از انتگرال های همپوشی عرضی و طولی میدان در لبه موجبرهای ورودی و خروجی، ضرایب جفت شدگی و عبور کوپلر MMI به دست آمده اند . مقایسه ای میان تحلیل انتشار موج و شبیه سازی انتشار موج، با استفاده از نرم افزار FEMLAB ، انجام شده است . نتایج مدل پیشنهادی برخلاف مدل سینوسی در تطابق کامل با نتایج شبیه سازی است