سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

عادل اذر – استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی حاجی علیشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی
تانیا پرتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه استفادهازروشهای کمی در تصمیم گیری مقوله ای است که روز به روز بر دامنه و اهمیت آن افزوده می شود و مدیران و برنامه ریزان سازمانی به صورت فراگیر علاقه به کارگیری این رویکردها و تکنیکها در مسائل و مشکلات پیش روی سازمان خود دارند یکی از مسائلی که همه سازمان ها با آن روبرو هستند انتخاب یک استراتژی مناسب با توجه به توانمندی ها و شرایط محیطی سازمان است سازمان ها می بایستی استراتژ ی هایی را انتخاب کنند که بقای خود را در عرصه رقابت تضمین نمایند و این مهم در قالب برنامه ریزیاستراتژیک امکان پذیر است در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک از تکنیکهای متفاوتی می توان با توجه به نوع و شکل فعالیت سازمان استفاده کرد. دراین تحقیق سعی کردیم با استفاده از ماتریس SWOT که یکی از معروفترین تکنیکهای جدولی در فرایند برنامه ریزی استراتژیک می باشد عوامل استراتژیک سازمان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهدیدات را شناسایی کرده و برپایه تحلیل و تجزیه این عوامل چهار استراتژی را که در ماتریس سوات به استراتژی های WT,SO,ST,SO معروف می باشند انتخاب کرد.