سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن یوسفی – عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان. قزوین.ایران

چکیده:

درک هنر و زیبایی از همان زمانی که عقلانیت انسان به شکوفایی رسید تجلی آفرینش گری او نیزبه منصه ظهور در آمد. و در این فرآیند اولین ابداعات هنری برگرفته شده از کنه ذات طبیعت و دست نخورده به ذهن انسان تجلی کرد و انسان هنرمند مرزبین انواع هنرها را شکل داد. خلق و آفرینش گری را از روح پاک و مقدس خداوندی به عاریت گرفته و انسان ایرانی هنرمند چه زیباتوانست هنر رابه کمال برساند. نمایش این تجلی و هنرمندی انسان در شکل گیری اولین سکونت گاه نوع بشری در طول تاریخ فرهنگی انسان و آن انسانهایی که مذهبی شدند ، انسان ایرانی متفاوت با همنوعان خود ، سکونت گاه مادی خود را با اندیشه فرهنگی مزین کرد و اندیشه های خود را در ورای مادیات در فرم و شکل در چهاردیواری و یک فضای مقدس از حضور انسان با شعور برافراشت. دراین پژوهش سعی درمعرفی هنرمند وهنر ایرانی اسلامی ازشکل گیری اعتقادات وباورها ،که نمایشی ازتجلی ارزشهای جاویدان دینی – ایی.که پایداری آن بااعتقادات اسلامی همراه است ،بررسی می شود. شیوه تحقیق روش تاریخی،وتحلیل محتوای متن بااستفاده از روش توصیفی است،تنوع حاصل ازاین پژوهش بررسی حضورانسان وشکل گیری هنردینی درساختارفضای معنوی که باتبیین اندیشه ایرانی وارزشهای اسلامی به دنیا معرفی شده، می باشد.