سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نازلی غنی زاده حصار – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
نسیم نجفقلی پورکلانتری – دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
فاطمه جعفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه هنر و معماری، تبریز، ایران

چکیده:

مسکن سنتی ایرانی منطبق با فرهنگ اصیل ایرانی طراحی شده است که تلفیق آن با معماری اسلامی آسایش را در طی سالیان دراز برای مردم این مرز و بوم فراهم آورده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش اسلام و فرهنگ ایرانی- اسلامی در شکل گیری مساکن سنتی شهر تبریز و با انتخاب 4 خانه سنتی به عنوان جامعه آماری، سعی در اثبات این فرضیه دارد که توجه به مذهب و تجلی فرهنگ ایرانی نقش عمده ای در شکل گیری مساکن ایرانی دارد. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی، میدانی و کتابخانهای استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که مساکن سنتی ایرانی- اسلامی علاوه بر تامین نیازهای مادی نیازهای روحی و روانی افراد را نیز تامین می کردند و با معماری منحصر بفردی کهدارند نشان دهنده ی تاثیر مذهب، فرهنگ در خود است که نه تنها امنیت و آسایش را به ارمغان می آورد بلکه جلوه ای از شاهکار معماران ایرانی می باشد