سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه حبیبی – استادیار دانشگاه پیام نور
مهرداد تعبد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

چکیده:

اصطلاح اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به مفهوم رایج مباحث اقتصادسیاسی تبدیل شد. صاحب نظرانی با رویکردهای گوناگون در این حوزه اظهار نظر کردهاند؛ برخی با ادبیات علم اقتصاد،برخی با ادبیات اقتصاد اسلامی و برخی نیز نقش مؤلفههای حوزههای فرهنگ و سیاست را در شکلگیری اقتصاد مقاومتیمورد بررسی قرار دادهاند . در روابط بین الملل معاصر تحریم ها ابزاری برای حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهدافسیاسی خاص تلقی می شود که غالبا انعکاسی از نا رضایتی اعضای قدرتمند شورای امنیت از رفتار بین المللی و داخلیسایر اعضا می باشد تحریم به عنوان ابزار فشار و اجبار در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها همواره مد نظر بوده وادبیات آن نیز یکی از بحث انگیزترین و غیرقطعی ترین ادبیات ها در روابط بین الملل است. با توجه به فضای موجودداخلی و بین المللی درباره تحریم ایران، این پژوهش تلاش دارد تا ضمن بررسی تحریم اقتصادی و اقتصاد مقاومتی کشورخودمان (ایران) را مد نظر قرارداده و تهدیدها و فرصت های ناشی از این تحریم ونقش شرکتهای دانش بنیان در توسعهاقتصاد را مورد بررسی قرار دهد.