سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکرم صالحی – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد
سمانه سفید مو – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به تحقیقات فراوانی که انجام شده است، مکانیزم های بسیار متعدد و متنوعی در ارتباط با تشکیل گرافیت ها د رچدن ها و به ویژه گرافیت های کروی ارائه شده است. در این تحقیق با ریخته گری چدن نشکن د رقالب پله ای شکل تاثیر مقاطع مختلف بر شکل و ساختار درونی گرافیت ها با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) ، و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که با تغییر سطح مقطع و به عبارتی با تغییر سرعت سرد کردن، تغییرات جدی د رهمه این پارامترها ایجاد می شود.