سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان احمدیان رودباری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدعلی بوترابی – دانشگاه علم و صنعت ایران، استاد

چکیده:

در تولید قطعات ریختگی لازم است هم کیفیت قطعه (صافی سطح، یکنواختی ساختار، حداقل بودن تنشهای داخلی و… ) وهم تغییرات حجمی و ابعادی آن بدقت تامین شود .آگاهی از تغییرات حجمی و ابعادی در تولید قطعات ریختگی اهمیتفراوانی دارد چراکه همین تغییرات منشاء عیوب بزرگی در قطعه در حین انجماد و سرد شدن، میشود .در این مقاله به بررسی میزان انقباض و تغییرات ابعادی در حین انجماد و سرد شدن آلیاژAZ 91منیزیم پرداخته شده است، به همین منظور دستگاه خاصی طراحی و ساخته شده که قادر است منحنی مربوط به تغییرات ابعادی قطعه بر حسب دما را با توجه به تغییر پارامترهای مورد نظر از لحظه ریختن مذاب به داخل قالب تا رسیدن به دمای محیط ترسیم نماید