سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
امین فرحبخش طولی – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
داود جلالیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فومن و شفت

چکیده:

دسته بندی یکی از موضوعاتمهم در حوزه داده کاوی است اکنو ن روشهای دسته بندی گوناگونی از قبیل درختان تصمیم، شبکه های عصبی و غیره وجود دارد کهاز بین الگوریتم های درختان تصمیم، ID3 و C4.5 تاثیرگذارترین الگوریتم ها هستند که بوسیله Quinlan ارائه شده است C4.5 نسل بعدی الگوریتم ID3 می باشد که از روش استنتاجی دردرخت تصمیم استفاده می کند و بطور خیلی گسترده استفاده می شود دراین مقاله به بررسی الگوریتم C4.5 پرداخته و بهبودهایی بر آن را ارائه خواهیم کرد.