سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوذر فردی بیرانوند – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. عضو باشگاه پژوهشگران جوان
زهرا پیشگاهی فرد – استاد جغرافیای دانشگاه تهران
عزت الله عزتی – دانشیار جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

نظام تقسیمات کشوری بستر شکل دهی به فضای سرزمینی و تقسیم سرزمین بهواحدهای کوچکتر سیاسی – اداری و واگذاری اختیارات به آنها جهت مدیریت بر مناطقمختلف کشور است. در این پژوهش توصیفی با تحلیل روند تاریخی سده اخیر فرآیندتقسیمات کشوری استان لرستان مشخص شد که از نظر سازماندهی سیاسی فضا و تقسیماتکشوری، سطوح سلسله مراتب استانی – شهرستانی قلمروهای نسبتاً ثابت و پایداری داشته وبا توجه به شاخص جمعیت ارتقاء سطح یافته اند. بیشتر شهرهای استان لرستان جمعیتیکمتر از 10000 نفر داشته و فاقد شاخص های تعریف شده نقاط شهری می باشند. به نظرمی رسد استان لرستان در اجرای طرح جامع تقسیمات کشوری جایگاه خود را محفوظداشته و کمترین تغییرات را در محدوده خود شاهد باشد.