سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدسعید امامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

بید کلم یکی از مهمترین آفات کلزا می باشد که تاکنون خسارت های بسیار زیادی را به همراه داشته است. ویژگی های این آفت از جمله توانایی مهاجرت بالا، قابلیت مقاوم شدن به انواع حشره کش ها در مدت زمان اندک، تطابق با شرایط مختلف آب و هوایی، دارا بودن چندین نسل در سال و تداخل بین نسل ها و تغذیه از تمام گیاهان خانواده چلیپائیان شامل گیاهان زراعی و علف های هرز، موجب خسارت فراوان آن شده است. با گسترش کاربرد حشره کش های مصنوعی به مرور زمان آثار مقاومت در این آفت دیده شد. اعمال بی رویه آفت کش ها و ظهور مقاومت در جمعیت هایی از بید کلم و همچنین کشت مداوم گیاهان میزبان، رفته رفته تراکم این آفت را افزایش و جمعیت دشمنان طبیعی آن را کاهش داد که نتیجه آن چیزی جز طغیان این آفت نبود. بدین ترتیب کنترل آن روز به روز مشکل تر شد. پی بردن به این ویژگی ها محققان را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهای مناسب و پایدار برای کنترل این آفت باشند. در این مقاله راهکارهای مدیریتی مهار بید کلم شامل روش های زراعی، فیزیکی، فرومونی، بیولوژیکی و شیمیایی (آفت کش های گیاهی) بر اساس آخرین یافته ها تحلیل و بررسی شده است.