سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن فطرس – دانشگاه بوعلی سینا
فرزانه شالیاری – دانشگاه بوعلی سینا
شیرین دریکوند – کارشناس حسابداری

چکیده:

اجرای برنامه خصوصی سازی و تعدیل اقتصادی که در سال های اخیر در راس برنامه دولتها بوده است اقتصاد کشور را با تغییراتی مواجه ساخته است. بدین منظور در این مقاله تلاش می شود روند سرع ت گردش پول وبازار سهام را پس از اجرای اصل 44 طی دوره زمانی 92-1382 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتا یج بررس ی ها حاکی از روند کاهشی سرعت گردش پول و روند افزایش بازار سهام در سال های اخیر است