سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود زابلستانی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

برداشت دستی میوه ها کاری طاقت فرسا، زمان بر و دارای هزینه های زیادی است. مکانیزه کردن برداشت، باعث سهولت و تسریع عملیات و کوتاه شدن زمان برداشت و کاهش هزینه کارگری می شود و در نتیجه منجر بهبازاریابی به موقع و جذب ارز برای کشور خواهد بود. لازمه برداشت مکانیزه آن است که عوامل موثر در آن ارزیابی و بررسی شود تا بتوان به مزایای برداشت ماشینی هرچه بیشتر دست یافت. این عوامل که در تحقیق مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفته اند عبازتند از هرس، تکنیک های مدیریت کف باغ، مدیزیت اب و ابیازی قبل از برداشت و مراحل زسیدگی میوه می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اولین گام در توسعه برداشت مکانیزه،مدرن کردن باغات بادام بوده و همچنین پارامتر های و ترکیب مناسب دامنه و بسامد ارتعاش درخت، نحوه اتصال دماغه تکاننده به درخت جهت جلوگیری از آسیب به آن و تعیین زمان مناسب برداشت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.