سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یاسر رستگار – دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی دانشگاه اصفهان
احسان آقا بابایی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش توسعه اقتصادی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

هویت پاسخی به چیستی و کیستی فرد است و نوعی فرایند معناسازی است که براساس ویژگی فرهنگی یا مجموعه ای بهم پیوسته از ویژگیهای فرهنگی که برمنابع معنایی دیگر اولویت داده میشود انجام میگیرد هویت اجتماعی دارای سطوح متعددی است که هویت ملی عام ترین و مهمترین آن می باشد و عبارت است ازنوعی حس تعلق افراد به یکدیگر درسطح جامعه که از تاریخ فرهنگ و معانی و ارزشهای مشترک ریشه می گیرد امروزه هویت افرادبیش ازهرچیز تحت تاثیر رسانه است و توسط آن شک لمیگیرد و جوانان به عنوان افرادی که بخش زیادی از زندگی روزمره خود را با انواع رسانه صرف می کنند بیشتر تحت تاثیر این امر قراردارند سوال اساسی مقاله حاضر این است که هویت ملی جوانان جامعه موردمطالعه براساس چه متغیرهایی قابل تحلیل است؟ و دراین میان رسانه و انواع آن چه تاثیری برهویت ملی جوانان دارد؟ روش مورد استفاده برای پاسخ به این سوال تحقیق پیمایش بوده که با ابزار پرسشنامه انجام گرفته است.