سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

معصومه مرادعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرم
رضا درخشانی – استادیار بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه کوهپایه در شمال شرق شهر کرمان به علت شرایط زمین شناسی، جایگاه گذر گسلهای نسبتاً زیادی است که در این مقاله به بررسی فعالیت نسبی آنها پرداخته شده است. بدین منظور پس از شناسایی گسلها از طریق مطالعات سنجش از دور و کنترل آنها از طریق انجام بازدیدهای صحرایی نقشه دقیق گسلهای منطقه تهیه گردید، وضعیت تنش در منطقه مورد بررسی قرار گرفت و از طریق بررسی موقعیت زمین لرزه های دستگاهی، تاریخی، باستانی و نیز داده های مورفوتکتونیکی فعالیت نسبی گسلهای منطقه مورد بررسی قرار گرفت.