سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر میگلی نژاد – کارشناس تجزیه و تحلیل حوادث، شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
رحمن دشتی – استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

سرمایه شرکت های توزیع مبلغی بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که هر سال سرمایه ای معادل بر 12میلیارد تومان در امر توسعه هزینه می گردد. طبق آخرین آمار، بیش از 570 هزار ترانسفورماتور در کل ایران نصب می باشد وبا توجه به رشد بیش از 6 درصدی (35 هزار ترانسفورماتور در هر سال) ترانسهای منصوبه، حجم عظیمی از مبلغ یاد شده بهخود اختصاص داده است. نحوه حفظ و نگهداری این سرمایه موجب بالا رفتن راندمان مدیریتی و رضایتمندی در هر شرکتتوزیع می باشد. با توجه به خصوصی سازی و ورود شرکتهای توزیع در بازار برق این نگرش مطرح گردیده که با حذف میزانیاز هزینه های ثابت و هزینه های متغیر، انگیزه شرکت های توزیع در جهت سودآوری بالا برده شود. این مقاله با توجه به ارزشمالی بالای ترانسفورماتورها و اهمیت آن در شرکتهای توزیع با تکیه بر آمار ترانسفورماتورهای آسیب دیده در شبکه شرکتتوزیع استان بوشهر در 9 ماهه سال 93 به بررسی علت ها و عوامل موثر در آسیب دیدگی این ترانسفورماتورها می پردازد وهمچنین هزینه خسارت ناشی از مجموع ظرفیت ترانسفورماتورهای سوخته که این شرکت متحمل شده بررسی می نماید و بهارزیابی ترانسفورماتورهای آسیب دیده بر اساس زمان و مکان نصب می پردازد. همچنین در خصوص میزان خسارت وارد شدهبه شرکت توزیع برق استان بوشهر ناشی از تعمیر اساسی ترانسفورماتور های آسیب دیده با توجه به طول عمر پایین آنها پساز تعمیر بجای تعویض به موقع آنها با ترانسفورماتورهای جدید را مورد باز بینی قرار می دهد و بر همین اساس منحنی پیریترانسفورماتور ارائه می نماید.