سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحدت پیروزرام – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مصطفی غیور – -2 دانشیار،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا صفری – دانشجوی دکتری
مسعود مسیبی – دانشجوی دکتری

چکیده:

پوستههای استوانهای تقویت شده بخش اصلی تشکیل دهنده بسیاری از سازههای مهندسی در صنایع دریایی و زیر دریا میباشند و مسئله ارتعاشات آنها یک موضوع مهم در مهندسی میباشد. در این مقاله جهت بررسی دقیق این موضوع یک پوسته استوانهای تقویت شده، طراحی و ساخته شده است. به دلیل حساسیت این آزمایش، تلورانسهای محاسبه شده برای ساخت بسیار دقیق می باشندکه این عامل سبب شده تا ساخت این مدل به طول 900 و ضخامت 2میلیمتر و تلورانس 0,1 میلی متر، بصورت یکپارچه و توسط دستگاههای تراشکاری بسیار دقیق صورت گیرد. پس از این بر روی نمونه موردنظر در حوضچه مخصوص و توسط دستگاه ارتعاش سنج، تست آنالیز مودال انجام شد. در نهایت نتایج تست ارتعاشی این کار، توسط مدل استوانه ی تقویت شده ی ساخته شده و حل عددی ن در نرمافزار المان محدودANSYS صحت سنجی شد. از مقایسه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای بدست آمده از تست تجربی با نتایج حاصل از حل عددی، باتوجه به جزئی بودن اختلاف نتایج، درستی انجام تست و مراحل مختلف تحلیل نرم افزاری، نتیجهگیری می شود.