سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
مهدی تاجداری – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سعید شجاعی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا چمنی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه بهدلیل شرایط فنی تجاری و زیست محیطی موتورهای احتراق داخلی باید با فشارهای بالای درون سیلندر کار کنند که این عوامل خود بررسی ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ را پراهمیت تر از گذشته کرده است درتحقیق حاضر تحلیل ارتعاشات پیچشی مجموعه میل لنگ موتور دیزل OM457 با کمک نرم افزار AVL/EXCITE انجام گرفته است این تحلیل به صورت خطی انجام گرفته است و روند تحلیل آن برپایه روش هولزر است پارامترهایی از قبیل فرکانس های طبیعی پیچشی سیستم، گشتاورهای پیچشی نوسانی وارده بر اجزا مختلف میل لنگ، جابجایی زاویه ای سرازاد میل لنگ، شرایط احتراق ناقص، اتلاف توان حرارتی درمیراگر وگشتاور انتقالی به چرخ طیار از جمله مواردی هستند که دراین تحقیق مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته اند.