سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل قوانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز
فرهنگ دانشمند – استادیار – بخش مهندسی مکانیکک ، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه تیوب های زمین غشایی جهت کنترل سیلاب های فصلی، جایگزین روش های قدیمی شده است. این تیوب ها را می توان زیر مجموعه ای از سزهای دارای قابلیت باد شوندگی دانست که با ایجاد فشار درونی، استحکام می یابند و می توانند جهت ایجاد مانع در مقابل جریا ن های سیلابی استفاده شوند. این تیوب ها بسیار بلند می باشند، بر سطح زمین قرار گرفته و توسط یک سیال که می تواند هوا، آب و یا ترکیبی از هر دو باشد، پرمی شوند. وزن تیوب موجب می شود کهشکل تعادلی سطح مقطع سازه، غیر مدور گردد. در مقاله ی حاضر یک تیوب زمین غشایی، پر شده از هوا بدون اعمال فشار خارجی ناشی از وجود آب در پشت آن و مستقر بر پایه های مسطح و سهموی صلب از منظر استاتیکی مورد بررسی قرارمی گیرد. برای این منظور معادلات تعادل و هندسی المانی از تیوب در نظر گرفته شده و با استفاده از آن، مختصات تیوب در حالت تعادل به صورت معادلات صریح استخراج می گردد. ماده ی سازنده تیوب غیر قابل انبساط و فاقد مقاومت خمشی در نظر گرفته می شود. برای تایید نتایج حاصل از روش ارائه شده در این مقاله نتایج تحلیلی حاضر، با نتایج عددی موجود در منابع قایسه می گردد.