سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی کمایی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت ، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
ابراهیم سهیلی – کارشناسی مدیریت ، شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

چکیده:

در چند دهه گذشته جنبش های پر تحرک و پویایی در قلمرو مدیریت پدید آمده که هر یک به سهم خود به افزایشدامنه دانش و بینش مدیران یاری به سزایی داده اند. موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت،رسالت، اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتا در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم بهپاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سود و رضایت مشتری است، یاسازمانی که هدفش اجرای دقیق و کامل وظایف محوله از سوی قانون و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالیکشور است، پاسخگو باشند. بنابراین، ارزیابی عملکرد و بررسی کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد مدیران درراستای استقرار مدیریت و آموزش نقش تعیین کننده ای در تحقق برنامه های دستگاه ها در سطح کلان دارد. ارایهخدمات و تولید محصولات متعدد با کیفیت مناسب ، حساسیت کافی را برای تحقق اهداف ایجاد کرده است . درصورتی که مدیریت و آموزش همراه با حصول بهره وری با دیدگاه فرآیندی و به طور صحیح و مستمر در دستگاهها صورت گیرد، منجر به کارایی و اثربخشی دستگاه و به تبع آن موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجراییمی شود. تحقیق کنونی تحلیل استراتژی مدیریت و آموزش در برنامه ریزی و تاثیر آن در سازمانها بر مبنایاصول دانش مدیریت است که بکارگیری موثر سیستم های مدیریت و آموزش درسازمان ها و موسسات راباعث میشود که مستلزم تمرکز بر برنامه ریزی ، تعریف استراتژی کاری و …. است.