سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی توان پورپاوه – معاونت امور انرژی وزارت نیرو ایران
محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

سیستمهای ذخیره سازی سرما ۱ از جمله روشهای مدیریت بار سمت تقاضا محسوب می شوند که نقش مؤثری در این زمینه ایفا می نمایند . در این پژوهش بکارگیری سیستمهای ذخیره سازی سرما در ایران از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است . جهت نیل به این هدف ۱۲ ساختمان در چهار شهر شیراز، اهواز، بندعباس و تهران به عنوان ساختمان های نمونه انتخاب و امکان بکارگیری سیستمهای ذخیره سازی در آنها از نظر اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایجبدست آمده نشان می دهد که در %۷۵ ساختمانهای نمونه، سیستمهای ذخیره سازی سرما نسبت به سیستم های ورودتی تراکمی رایج در کشور از مزیت اقتصادی برخوردار هستند