سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشید باقری – پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق تهران بزرگتهران، ایران
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق تهران بزرگتهران، ایران
تورج سروش – پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق تهران بزرگتهران، ایران
انسبه رستمی – پژوهشگاه نیرو، شرکت توزیع برق تهران بزرگ

چکیده:

گسترش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی دربخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در کنار هزینه های کلان تولید، انتقال و توزیع برق، لزوم مدیریت مصرف در بخشهای گوناگون مصرف کننده را اجتناب ناپذیر نموده است . در این مقاله تاثیرات فرصتهای صرف هجویی در مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای مصرف کننده برق کشور، از دیدگاههای مختلف مدیریت مصرف، اقتصادی و زیست محیطی مورد تحلیل قرار گرفته اند. آنچه که این تحلیل را از مطالعات مشابه متمایز می نماید، رویکرد و ا لگوریتم مورد استفاده در آن می باشد . ابزار مورد استفاده در این مقاله یک نرم افزار جامع بهی نه سازی مصرف انرژی است که قادر به مدلسازی کلیه تجهیزات مصرف کننده انرژی الکتریکی در ساختمان بوده و تقاضا و مصرف مولفه های سرمایش، گرمایش، روشنایی، آب گرم مصرفی و سایر تجهیزات الکتریکی و غیرالکتریکی را بصورت ساعت به ساعت در طول سال محاسبه می نماید . در این تحلیل، نتایج اعمال 14 فرصت صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی بر روی جامعه نمونه ای متشکل از 10 ساختمان مسکونی آپارتمانی در شهر تهران – به عنوان پرمصرف ترین بخش خانگی کشو ر با آب و هوای متوسط در میان شهرهای کشور – به کمک این ابزار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از دیدگاههای مختلف مدیریت مصرف، اقتصادی و زیست محیطی نشان می دهند که درمجموع راهکارهای جایگزینی لامپهای موجود به ترتیب با انواع لامپهای هم نوع از رد ه A در برچسب انرژی لامپهای ، روشنایی کشور، فلورسنت فشرده و فلورسنت T5 استفاده از پنکه بجای سیستم سرمایش تنها در 10 درصد از ساعات دوره گرم، جایگزینی تجهیزات الکتریکی خانگی با انواع با ردهA در برچسب انرژی و سفید کردن جداره های داخلی ساختمان مناسبترین گزین هها میباشند.