سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالحسین محمدرحیمی – عضو هیئت علمی گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محمدرضا خدمتی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی

چکیده:

در این مقاله در مورد گریلاژهای ورقه ای بحث می شود. گریلاژهای ورقه ای مجموعه ای از تیرهای متقاطع و متعامد هستند که به منظور تقویت پوستههای ورقه ای شناورها در جای جای آنها از جمله در کف ، عرشه و جوانب شناور مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین در این مقاله سعی شده تا شناسنامه ای کامل از نحوه برخورد با این نوع گریلاژهای ورقه ای تدوین شد ه ، روشهای مختلف تحلیل استحکام گریلاژهای ورق ه ای جمع آوری شده ، ویژگیها و محدودیتهای حاکم بر کاربرد هر یک از این روشها نیز ارائه گردد . نهایتاً با اعمال کلیه روشها در مورد نمونه هایی از گریلاژها در سازه کشتیو نحوه قضاوت در مورد استحکام این بخشهای ساز های مورد مطالعه قرار گیرد.اساس کار این تحقیق تهیه نرم افزاری است که با زبان برنامه نویسی MATLAB جهت تحلیل گریلاژها نوشته شده است.با استفاده از این نرم افزار می توان در محل های اتصال تی رهای طولی و عرضی با یکدیگر جابجاییها و پیچش را برای گریلاژهای بکار رفته در سازه شناورها را محاسبه نمود