سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هانیه رجایی – کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

معماری کویر ایران اصول و ارزش هایی را در خود دارد که با بررسی آنها می توان الگویی برای ایجاد یک محیط پایدار ومطلوب فراهم نمود، محیطی که در آن احترام به طبیعت سرلوحه کار می باشد. در بررسی ویژگی های معماری کویری، این نکته حاصل می گردد، که در این کالبد، از پتانسیل های موجود در محیط استفاده شده است و نیز از صدمه زدن به محیط زیست جلوگیری بعمل آمده است. شهر یزد، یکی از شهرهای کویری ایران است که بناهای جاودانی را در خود دارد و به گونه ای خلاقانه معماری در آن نقش آفرینی کرده است، بطوریکه توانسته به بهترین نحو نیازهای ساکنان خودرا برآورده سازد. این مقاله در پی درک اصول پایداری در معماری خانه رسولیان یزد است. با بررسی و استخراج ویژگی های این خانه و تطابق آن با اصول معماری پایدار، به این نکته می توان دست یافت که معماری گذشته به دلیل رعایت اصول پایدار در طراحی، به خوبی توانسته بود پاسخگوی نیازهای انسانی باشد که با مطالعه دقیق آنها، می توان این اصول را در معماری امروز نیز تعمیم داد. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است و رویکرد توصیفی دارد. برای دستیابی به این هدف، خانه رسولیان مورد انتخاب قرار گرفت و ارزش های معماری پایدار در آن مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با در نظر گرفتن سه جنبه پایداری محیطی، پایداری فرهنگی-اجتماعی و پایداری اقتصادی که سه مولفه اصلی معماری پایداری است صورت گرفته است. در انتهای مقاله، اصول استخراج شده در معماری این خانه و ارتباط هر یک از آنها با مولفه های معماری پایدار در یک جدول ارائه شده است. و در نهایت می توان از این اصول به عنوان راهکارهای برای حل مشکلات معماری امروزی بهره برد.