سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی شاداب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله دانشگاه صنعت آب و برق شهید ع
مهدی نیکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی دانشگاه صنعت آب و برق شهید

چکیده:

لوله های انتقال آب مهمترین شریان حیاتی در مناطق شهری محسوب می شوند با وجود لرزه خیز بودن اکثر شهرهای ایران و فرسوده بودن خطوط انتقال آب اسیب پذیری سیستم های ابرسانی از جدی ترین مشکلات پس از وقوع زلزله می باشد دراین مقاله به بررسی و تحلیل اندرکنش لوله – خاک براساس مدل بهبود یافته winkler پرداخته شده و براساس انواعتنشهای مختلف در خطوط لوله قطعه قطعه معادله ای در محدوده الاستیک برای محاسبه تنش در لوله ارائه شده است معادله ارائه شده می تواند با تنشهای اندازه گیری شده در خطوط لوله موجود مطابقت داده شده و پس از مقایسه ضرائب به دست امده از روش تئوری و واقعیت به سادگی بهسازی لوله های مدفون مورد استفاده قرا رگیرد.