سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز راعی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

برج خنک کننده یک سیستم باز مبدل گرمایی تماس مستقیم می باشد جایی که اب از طریق تبخیر و انتقال حرارت جابجایی سرد می شود در این مقاله یک مدل ریاضی براساس اصول انتقال گرما و جرم طراحی شده تا شرایط خروجی اب و هوا را پیدا نماید این مدل با استفاده از روش تکرار حل گردیده است تحلیل انرژی و اکسرژی نشان داد که دمای حباب مرطوب هوای ورودی مهمترین پارامتر ما اب ورودی می باشد وهمچنین تنوع ویژگیهای شرایط محیطی برعملکرد برج خنک کننده مرطوب اثر نمی گذارد.